Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Planowanie przestrzenne i regionalne S2, sem. II


Prowadzący przedmiotdr inż. arch. Lechosław Czernik
tel. 91 449-56-23, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: czernik@ps.pl
pokój 318

dr inż. arch. Helena Freino
tel. 91 449-56-37, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: freino@poczta.onet.pl
pokój 317

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
e-mail: mheigel@gmail.com
pokój 322