Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Prowadzący przedmiot


dr inż. arch. Lechosław Czernik
tel. 91 449-56-23, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: czernik@ps.pl
pokój 318