Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Planowanie przestrzenne i regionalne S2, sem. II, rok akademicki 2018/2019


Prowadzący przedmiotdr inż. arch. Lechosław Czernik
tel. 91 449-56-23, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: czernik@ps.pl
pokój 318

mgr inż. arch. Olga Gazińska
e-mail: olga.gazinska@zut.edu.pl
pokój 322

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel
e-mail: mheigel@gmail.com
pokój 322